Samsung: Keep Your Kitchen Fresh

Post pobrano z: Samsung: Keep Your Kitchen Fresh

bsh3

bsh2

bsh1

Advertising Agency: Ogilvy, Beijing, China
Executive Creative Directors: Bill Chan, Doug Schiff, Wilson Chow
Creative Director / Art Director: Shiyang He
Account Executive: Xinglun Liu
Copywriters: Doug Schiff, Lianhui Hao
Photographer: Xiaohang Liu
Illustrator: Jian Sun


Dodaj komentarz